actividades-educativas

El Departamento de Actividades Educativas y Culturales del CDN te com a missió fonamental la promoció i difusió dels muntatges de la institució entre els joves dels centres d’ensenyament (instituts, universitats, etc.) i entre els membres dels col·lectius socials interessats pel fet teatral (associacions culturals, centres d’educació de persones adultes, grups de teatre…).

Per això, desenvolupa una sèrie d’activitats que contribueixen a gaudir més dels muntatges, a despertar l’interès per el teatre i a considerar-lo no només una via d’oci sinó també un vehicle de formació i perfeccionament personal.

Per a qualsevol informació posar se en contacte amb:

Concha Largo Ferreiro

Centro Dramático Nacional / Teatro María Guerrero
Tamayo y Baus, 4
28004 Madrid
Teléfono: 91 310 94 30
Fax: 91 319 38 26
Correu Electrònic: actpedagogicas.cdn@inaem.mcu.es