O Centro Dramático Nacional

O CDN é a primeira unidade de produción teatral creada polo Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música (INAEM), do Ministerio de Cultura e Deporte. Desde a súa fundación, en 1978, a principal misión do CDN foi difundir e consolidar as distintas correntes e tendencias da dramaturxia contemporánea, con atención especial á autoría española actual.

Desde a súa creación, a institución leva ofrecidos máis de trescentos espectáculos, entre os que cabe destacar un panorama completo da dramaturxia española do século XX: Valle-Inclán, García Lorca, Jardiel Poncela, Max Aub, Buero Vallejo, Alfonso Sastre, Francisco Nieva, José María Rodríguez Méndez, Alonso de Santos, Fernando Arrabal, Fermín Cabal, Sanchis Sinisterra, Benet i Jornet, Adolfo Marsillach, Juan Mayorga ou Lluïsa Cunillé. Ao longo destes anos, nas súas producións participaron os máis destacados directores, escenógrafos, actores, figurinistas e profesionais do país, así como distinguidas figuras da escena internacional.

O CDN dispón de dúas sedes para o desenvolvemento das súas actividades: o Teatro María Guerrero e o Teatro Valle-Inclán. A capacidade de xestión e produción da institución permítelle programar simultaneamente estes espazos estables e, á vez, exhibir as súas producións en xira, tanto en España como en escenarios internacionais. Na historia do CDN poden distinguirse varias etapas, delimitadas polos cambios na dirección da institución: Adolfo Marsillach (1978-1979), o triunvirato formado por Nuria Espert, José Luís Gómez e Ramón Tamayo (1979-1981), José Luís Alonso (1981-1983), Lluís Pasqual (1983-1989), José Carlos Plaza (1989-1994), Amaya de Miguel (1994), Isabel Navarro (1994-1996), Juan Carlos Pérez de la Fuente (1996-2004), Gerardo Vera (2004-2011) e o actual director Ernesto Caballero, desde xaneiro de 2012.

adolfo-marsillach

Adolfo Marsillach

nuria-espert

Nuria Espert

jose-luis-gomez

José Luis Gómez

ramon-tamayo

Ramón Tamayo

jose-luis-alonso

José Luis Alonso

lluis-pascual

Lluís Pasqual

jose-carlos-plaza

José Carlos Plaza

amaya-de-miguel

Amaya de Miguel

isabel-navarro

Isabel Navarro

juan-carlos-perez-de-la-fuente

Juan Pérez de la Fuente

gerardo-vera

Gerardo Vera

ernestocaballero1

Ernesto Caballero